Europese richtlijnen

€31,692 van €100,000 opgehaald

Het kan niet waar zijn dat er geen Europese richtlijnen zijn!
 Elk kind met Tyrosinemie type 1 heeft toch recht op een goede behandeling?

Een goede behandeling voor alle Tyrosinemie type 1 patiënten is moeilijk omdat nergens een behandelplan staat beschreven en omdat deze ziekte zo zeldzaam is.
 Daarom is het noodzakelijk dat er Europese richtlijnen komen!

Een team professionals (metabole kinderartsen, diëtisten en psychologen) uit Europa gaan gezamenlijk een behandelplan opstellen dat toegankelijk zal zijn voor alle kinderartsen. Ook de kinderartsen die zelf geen expertise in huis hebben om deze patiënten goed te kunnen behandelen. Door deze Europese richtlijnen verbetert de behandeling van deze patiënten en hebben zij minder kans op complicaties.

Open voor meer informatie de flyer in een van de aangeboden talen: NL, EN, FR, ES, DU, TR, AR

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10.00