Algemene Voorwaarden van tyrosinemiafoundation.org

Deze website is eigendom van Stichting Tyrosinemia Foundation. Een ieder die gebruik maakt van Stichting Tyrosinemia Foundation, voor welke doeleinden dan ook, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting Tyrosinemia Foundation leeft de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Privacy statement en het Cookie statement na.

De website is gemaakt in wordpress door het bedrijf 2LINKit. Stichting Mollie payments voeren de betalingen uit van de ontvangen donatieopdrachten via de website ofwel via de nieuwsbrief.

Stichting Tyrosinemia Foundation heeft als doel om de behandeling van alle Tyrosinemie type 1 patienten overal ter wereld te verbeteren. De stichting is in Nederland opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor is automatisch het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid

Stichting Tyrosinemia Foundation is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrechten

Stichting Tyrosinemia Foundation spant zich in om de rechten op teksten, foto’s, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s te respecteren.

De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intelectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht, berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter worden geupload op de website tyrosinemiafoundation.org staat de actiestarter in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter vrijwaart Stichting Tyrosinemia Foundation tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Privacy

Alle persoonsgegevens in de elektronische correspondentie met Tyrosinemia Foundation zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden.
Tyrosinemia Foundation verstrekt jouw persoonsgegevens aan niemand tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Als je Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kan je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Contact & digitale Nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of informatie aanleveren. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en eventueel je naam.

Je kunt je abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Hierin lees je informatie over resultaten van (lopende) onderzoeken en acties. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Donateurs

Van de donateurs die middels een overboeking geld aan Tyrosinemia Foundation overmaken, zijn de volgende gegevens bij ons bekend: naam rekeninghouder, IBAN, bedrag en eventueel een omschrijving.

De gegevens van de donateurs die geld doneren via een donatieknop op onze website of via de nieuwsbrief worden verwerkt door Stichting Mollie payments. Zij verstrekken ons de volgende informatie: bedrag, uw e-mailadres en eventueel uw naam. Tyrosinemia Foundation is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Stichting Mollie payments. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Gegevens inzien aanpassen verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kun teen verzoek tot inzage, corrective of verwijdering sturen naar: info@tyrosinemiafoundation.org.
Tyrosinemia Foundation zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Tyrosinemia Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tyrosinemiafoundation.org

Slotopmerking aanpassen en nieuwste versie

Wij zullen deze verklaring af en toe aan (moeten) passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels wijzigen. Je vindt hier altijd de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, onze privacy- en cookieverklaring.